Beroepscode Reiner Brink Support


Ik werk vanuit mijn passie voor mensen en handel naar eer en geweten volgens deze waarden zowel letterlijk als in de bedoeling ervan, beseffend dat niet alles in regels en procedures is vast te leggen

Ethiek:

 • Ik ben van onbesproken gedrag, eerlijk en integer
 • Klant- en cursistgegevens zijn vertrouwelijk, ik conformeer mij aan de Wet BP
 • Mensen worden nooit onder druk gezet, misleid, afhankelijk gemaakt of misbruikt, in welke vorm dan ook
 • Communiceren en doceren gebeurt tactvol, onpartijdig en met respect ongedacht iemands achtergrond
 • Ik besef dat er zekere grenzen zijn tussen de deelnemer en mij en geef deze steeds duidelijk aan
 • Coachees die jonger zijn dan 18 jaar hebben schriftelijke toestemming van opdrachtgever en ouder/verzorger.

Verantwoordelijkheid:

 • Ik ben verantwoordelijk voor het welzijn, veiligheid en privacy van de deelnemer(s)
 • Bij twijfel wordt altijd doorverwezen. Inschakeling van derden kan alleen na schriftelijke toestemming van de deelnemer
 • Tijdens sessies heb ik onverdeelde aandacht voor de klant(en)
 • De adviezen zijn altijd vrijblijvend
 • Rapportages naar opdrachtgevers zijn zakelijk; privacy blijft gewaarborgd
 • Gegevens worden veilig bewaard en binnen 5 jaar na afronden veilig vernietigd; zowel op papier als elektronisch
 • Ik ben op de hoogte van wettelijke regels en gangbare ethische normen en waarden, dan wel stel ik mij daarvan op de hoogte betreffende het coachen van iemand uit een andere of bijzondere cultuur of situatie en gebruik onwetendheid in deze nooit als excuus.

Garantie:

 • Behalen doelstelling van groei
 • Behalen doelstelling van kwaliteit & tevredenheid
 • Onmiddellijk opzegbaar, geen contracten
 • Voorwaarden en tarieven worden altijd vooraf helder aangegeven
 • Bij de intake wordt zorgvuldig overwogen of een traject wenselijk en haalbaar is en uit vrije wil wordt aangegaan.
 • Coaches die onder medische behandeling zijn worden in principe niet gecoached, behalve bij medisch ‘geen bezwaar’ verklaring.